Servis

Centrální servis Horn Distribution nabízí záruční i pozáruční opravy. Zaměstnáváme nejlepší specializované techniky s mnohaletými zkušenostmi s opravami audio video zařízení, průběžně naše pracovníky školíme a jsme vybaveni nejmodernějšími přístroji, díky čemuž můžeme nabídnout prvotřídní služby.

Vaše otázky týkající se výhradně opravy zařízení zasílejte na e-mailovou adresu nebo volejte na naše telefonní číslo v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

Centrální servis:
Horn Distribution S.A.
ul. Kurantów 34
02-873 Warszawa
tel.: +48 22 299 03 99
tel.: +48 22 331 55 33
fax: +48 22 331 55 00
e-mail: serwis@horn.eu

Z důvodu dočasných technických problémů s telefonním číslem +48 22 331 55 33, nebo v případě potíží s dovoláním se použijte, prosím, dočasné telefonní číslo +48 22 299 03 99 nebo kontakt e-mailem.

Za případné nepříjemnosti se omlouváme.

 1. Záruka se poskytuje na dobu 24 měsíců od data zakoupení.
 2. Vady zjištěné během záruční doby budou odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zařízení do servisu.
 3. Pokud je nutné zajistit dovoz součástek ze zahraničí, doba opravy je prodloužena o dobu nezbytnou k dodání součástek. Zákazník bude informován o předpokládaném čase opravy zařízení v důsledku nutnosti dovozu součástek ze zahraničí.
 4. Oprava v rámci záruky bude provedena po předložení:
  – záruční list vadného zařízení podepsaný zákazníkem,
  – platný doklad o koupi zařízení s uvedeným datem prodeje.
 5. Skutečnosti a datum opravy servis potvrzuje v dokumentu o záruce.
 6. Zákazník má právo žádat o výměnu zboží za nové, pokud:
  – během záruční lhůty servis provede 3 opravy stejné závady a zařízení bude stále vykazovat závadu, která znemožňuje použití podle určení,
  – servis písemně rozhodne, že odstranění závady není možné.
 7. Pokud po splnění podmínek stanovených v bodě 6 není možné zařízení vyměnit za nové, má zákazník nárok na vrácení zaplacené částky.
 8. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená normálním opotřebením (hnací řemeny, žárovky, čtecí lasery atd.).
 9. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená hnacími řemeny, žárovkami, čtecími lasery.
 10. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími příčinami, jako jsou: mechanická poškození, znečištění, zaplavení, blesk, přetížení napájecí sítě, instalace zařízení neodpovídající návodu k obsluze nebo upgrade softwaru, poškození reproduktorů v důsledku přetížení signálem, oscilace zesilovače nebo zdroje signálu, stálé napětí na výstupu zesilovače.
 11. Podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z této záruky je používání, udržování a ukládání zařízení způsobem uvedeným v uživatelské příručce.
 12. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zákazníkem nedostatečnou ochranou během přepravy, zejména vyjmutím, nasazením a přenosem zařízení.
 13. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobená použitím v rozporu se zamýšleným použitím zařízení. To zahrnuje také použití amatérských zařízení pro profesionální účely. Poškození tohoto typu lze odstranit na náklady zákazníka.
 14. Záruka se nevztahuje na nároky na technické parametry výrobku, pokud jsou v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.
 15. Servis má právo odmítnout provést záruční opravu v případě:
  a) zjištění rozporu mezi údaji vyplývajícími z dokumentů a údaji na zařízení,
  b) porušení nebo rozbití pečetí,
  c) předchozí svépomocné opravy,
  d) konstrukční změny včetně úprav a přizpůsobení zařízení.
 16. Odmítnutí provést záruční opravu odpovídá ztrátě záruky.
 17. Výše uvedené záruční podmínky neomezují nebo nepozastavují práva kupujícího vyplývajících z nesouladu zboží se smlouvou.
 18. Odmítnutí provést záruční opravu z důvodů uvedených v bodě 17 odst. b)-d) odpovídá ztrátě záruky.
Správné odeslání zařízení k opravě by mělo začít vyplněním formuláře Žádosti o opravu.
Pokud nemůžete zařízení předat k opravě v místě nákupu, můžete tak učinit přímo přes společnost Horn Distribution.
Výrobky na pozáruční opravu zákazník dodá do servisu vždy na jeho vlastní náklady.
Zásilky by měly být zaslány nebo doručeny na následující adresu:

Centrální servis Horn Distribution
ul. Kurantów 34
02-873 Warszawa
Pozor! Před odesláním se ujistěte, že k zařízení je přiložena originální záruční list a kopie dokladu o zakoupení. Děkujeme, že jste si zakoupili produkt/-y Wilson!

Rádi bychom, aby léta využívání námi distribuovaných zařízení byla pro Vás pouze potěšením. Věříme, že naše výrobky jsou tak dobré, že při správném používání nebudou potřebovat opravu. Avšak v případě potřeby nabízí majitel značky Wilson a její distributor – společnost Horn Distribution S.A. – speciální záruční podmínky.

Pro další zvýšení Vaši důvěry, kterou jste nás svým nákupem v autorizované prodejní síti Horn Distribution obdařili, rozhodli jsme se, že k nákupu našich zařízení získáte:

5 let záruky na reproduktory Wilson.

Podmínkou získání takové dlouhodobé záruky je registrace zařízení do 30 dnů od data zakoupení.
Elektronická registrace produktů

Připomínáme, že správnou registraci produktu lze provést pouze v případě, že zařízení bylo zakoupeno prostřednictvím autorizované prodejní sítě Horn Distribution CZ s.r.o. (což je doloženo přiloženým záručním listem distributora) v Česku, což potvrzuje doklad o jeho nákupu.

Přejeme vám mnoho radostí se značkou Wilson!